Young leaders

Young leaders

Het spel is een activiteit met als doel de deelnemer te triggeren om een voorbeeld figuur te zijn die een positieve impact maakt in het leven van een ander, diens omgeving, maar ook persoonlijk.

Dit bereiken wij door een coaching spelvorm toe te passen waarin het proces op bewustwording met een uitdagende vraagstelling is gestoeld.

Door vraagstelling worden levenslijnen duidelijk en kan bevestiging, vertraging, erkenning en sturing plaatsvinden waardoor kernwaarden een plek krijgen.

Wij trainen jongeren en jong volwassenen om jonge leiders, rolmodellen en mentoren te zijn

Onze visie van jeugdwerk is niet het van de straat houden van jongeren met activiteiten en handhaven als jongeren voor overlast zorgen. Er is veel meer nodig dan de reguliere aanpak.

Wij zien het jongerenwerk als een ‘secure base’ zijn en zowel cultureel als mentaal jongeren helpen ontwikkelen en daar wordt ‘Bottom up’ in gefaciliteerd. Wat zij nodig hebben, waar hun behoefte liggen en sociaal activeren door hen eigenaarschap te laten ervaren.

Door het faciliteren, vertrouwen winnen en continuïteit te handhaven halen wij de hulpvragen op die achter deviant gedrag schuilen en de oorzaak zijn van overlast of een negatief zelf- en wereldbeeld.

Antipesto zorgt dat deze groep wordt gecoacht.