Stichting Antipesto

antipesto

Musicacademy / mprov

Musicacademy / mprov

Social media en de pluriforme samenleving daagt nou eenmaal huidige sociale structuren uit. Het vraagt om een constante herziening in communicatie. Het internet (social media), televisie, mode en muziek zijn primaire modelfactoren (modeling agents) en overdragers van content die het gedrag van de samenleving tot op een bepaalde hoogte bepaald.

Het heeft invloed op jongeren die hun identiteit nog zoeken en jong volwassenen die zich willen positioneren in de maatschappij. Ongewenst gedrag belichten en het bewust maken van de gevolgen, en tegelijkertijd de waarde van sociale vaardigheden mee te geven aan deze doelgroep heeft Antipesto methodieken in Music academy verankert.

Het wereldbeeld van jeugdigen wordt niet alleen door de bovenstaande modeling agents beïnvloedt. Vaak worden ze medegevormd door de thuissituatie of door ervaringen in de buitenruimte. Dit vormt hun denken en houding. Dit nemen ze mee naar school, naar hun uitjes en feesten. In de buitenruimte is er geen aansturing, soms thuis ook niet genoeg. Onze maatschappij verwacht actief burgerschap.

Het verwacht dat er een collectieve acceptatie is van aanwezige normen, zoals respect, begrip en sociaal gewenst gedrag. Maar bij het ontbreken van juiste voorbeelden, als er geen rolmodel is, zal deze uitblijving leiden tot invulling naar wat referent is.

Als jeugdigen zich bevinden binnen een spanningsveld en het leven hen uitdaagt is vaak negatief gedrag een houvast om zichzelf te beschermen. Als een ‘alledaagse’ ontmoedigende omgeving de referent is dan zal dat worden gespiegeld.

Veel jongeren houden van muziek en beeld om expressie te geven aan de emotionele lading. En als dat stressvolle ervaringen zijn dan uit dat zich in het van zich afbijten en daar heeft iedereen een eigen context bij. Het is juist van belang dat zij midden in hun zwakke momenten weten hoe zij dit om kunnen zetten in hun kracht. En daar is MPROV goed voor.