Over

Over ons

Antipesto is een advies- en meldpunt voor pestgevallen dat door middel van leerzame projecten bijdraagt aan de ontwikkeling van positief gedrag onder (kwetsbare) jongeren en jong volwassenen. En stimuleren een positief zelfbeeld en een beter wereldbeeld.

Wij bieden advies bij pest meldingen,

wij handelen meldingen af.

wij ontzorgen scholen bij pestvraagstukken.

Wij bieden coaching en begeleiding aan jongeren waar zij klem lopen in het leven en ondersteunen ouders op het gebied van opvoeding en bij pestgevallen.

Wij helpen gezinnen waarbij de thuissituatie niet al te best is en ontzorgen waar extra aandacht nodig is zodat ouders even ademruimte krijgen of het kind de ruimte krijgt om zich beter te ontwikkelen.

Wij bedenken bewustwordingsprojecten waarin wij sociale vaardigheden aanleren, waarmee wij jongeren veerkrachtiger maken, waarmee wij talenten ontwikkelen en jongeren inspireren om rolmodellen voor hun eigen omgeving te worden.

Dat is Antipesto, Dat is waar wij voor staan, Dat is wat wij doen!

Want wij geloven dat iedereen het recht heeft op een waardig bestaan.

Wij werken out of the box.

Wat doe jij tegen pesten?

Hoe verminderen wij de kans op gepest worden?

Antipesto gelooft dat pestgedrag vermindert door te investeren in de kwaliteit en het talent van jongeren. Het ondersteunen van (kwetsbare) jongeren in hun ontwikkeling door hun talent en kwaliteit uit te vergroten en deze in te zetten in hun eigen omgeving. De coaching en begeleiding die wij bieden moet leiden tot het veerkrachtig worden van jongeren.

Hoe verminderen wij de kans op pesten?

Door gedragsverandering te stimuleren.

Jongeren bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag is een kerntaak die wij erg belangrijk vinden.

Wij initiƫren projecten op het gebied van film en muziek.

Partners