Over

Over ons

“Als advies- en meldpunt is onze organisatie toegewijd aan het stimuleren van positief gedrag onder (kwetsbare) jongeren en jongvolwassenen door middel van impactvolle onderwijsinitiatieven. Antipesto heeft een uitgebreid kader dat bestaat uit een advieslijn, een projectafdeling en een afdeling voor jeugdwerk.

  • Onze Meldpunt behandelt en rapporteert actief gevallen van pesten en biedt hulp aan scholen en ouders. We geven informatie en voeren zowel preventieve als responsieve interventies uit.
  • De projectafdeling organiseert verschillende initiatieven, van kleinschalige activiteiten tot evenementen, met de nadruk op het cultiveren van sociale vaardigheden, weerbaarheid, talentontwikkeling en het inspireren van jonge mensen om rolmodellen voor de gemeenschap te worden.
  • Binnen onze jeugdwerkafdeling bieden we coaching en begeleiding aan jongeren die voor uitdagingen in het leven staan. We bieden ondersteuning aan ouders bij opvoedings- en pestproblemen, waarbij we onze hulp afstemmen op specifieke behoeften. Daarnaast komt ons team tussenbeide in gezinnen waar de thuissituatie aandacht behoeft, om de ouders te ontlasten en een stimulerende ruimte te creëren voor de holistische ontwikkeling van kinderen.”

 Dat is Antipesto, Dat is waar wij voor staan, Dat is wat wij doen!

Want wij geloven dat iedereen het recht heeft op een waardig bestaan.

Wij werken out of the box, maar kijken ook wat wij kunnen doen met de box. 

 

Hoe verminderen wij de kans op gepest worden?

“De kern van onze missie is de overtuiging dat het tegengaan van pesten gedijt door te investeren in de kwaliteit en het talent van jonge individuen. Wij zetten ons in voor de empowerment van (kwetsbare) jongeren door hun inherente talenten en kwaliteiten te koesteren en te benutten binnen hun eigen gemeenschap. Onze coaching en begeleiding zijn gericht op het bevorderen van veerkracht, zodat jongeren sterker en vaardiger uit de strijd komen.”

Hoe verminderen wij de kans op pesten?

“We gaan pesten proactief tegen door gedragsverandering en rolmodelschap te stimuleren.

Onze belangrijkste focus is om jongeren bewust te maken van de diepgaande impact van hun acties. Terwijl we het belang van dit bewustzijn benadrukken, geven we ook prioriteit aan het koesteren van hun inherente kwaliteiten en talenten.

Door middel van innovatieve projecten in film, podcasts, muziek en boeiende evenementen inspireren we sociale participatie en zorgen we voor een alomvattende aanpak om een meer respectvolle en inclusieve gemeenschap op te bouwen.

Deze toewijding is vooral relevant omdat rolmodelschap een cruciale rol speelt in het vormen van maatschappelijke attitudes en het stimuleren van positieve verandering.”

Partners