Storytellers

Storytellers

“Storytellers is een filminitiatief voor kinderen, tieners en jongvolwassenen over sociale kwesties en persoonlijke problemen. Zij maken meeslepende verhalen die niet alleen deze uitdagingen in beeld brengen, maar ook praktische handvatten bieden om emotionele en maatschappelijke problemen aan te pakken.

Onze primaire focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling, gevolgd door talentversterking en uiteindelijk het maken van laagdrempelig en toegankelijke films. Storytellers dient als bewustwordingsproject en begeleidt ons publiek bij het vormen van hun perspectieven, het verfijnen van sociale vaardigheden en het aanboren van bestaande talenten.

Het project voorziet deelnemers van tips en hulpmiddelen om hun intrinsieke veerkracht te vergroten en te navigeren door uitdagende situaties en omgevingsfactoren. Door visueel denken te stimuleren, stimuleert Storytellers een bewustere benadering van onaangename uitdagingen. Het stimuleert reflectie door de nadruk te leggen op oorzaak en gevolg, waardoor zowel deelnemers als kijkers  in staat worden gesteld om mogelijkheden te herkennen in hun eigen verhalen en vaardigheden.

Dit initiatief is vooral waardevol omdat het aansluit bij de bredere doelen van het stimuleren van burgerschap, persoonlijke ontwikkeling en een positieve maatschappelijke impact.”

All the world's a stage, and all the men and women merely players.

William Shakespear