Home

Welkom bij

 

Stichting Antipesto

Wij geloven in jouw waarde!

 

 

Antipesto is begonnen als een advies- en meldpunt voor pestincidenten. De kerntaken liggen op registreren, adviseren en het ontzorgen en/of ondersteunen van scholen en organisaties. Wij werken met een gestructureerd programma  om je kundig, weerbaar, representatief, zelfbewust te maken omdat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat.                                                 

 

                                                Stichting Antipesto heeft de volgende kerntaken:

 

                                             Empowerment, bewustwording en talentontwikkeling. 

 

Empowerment

Door het bieden van non formele educatie en coaching van jongeren en jong volwassenen.

 

Bewustwording

om pestgedrag en ander afwijkend gedrag te voorkomen

 

Talentontwikkeling

Om talent te ontdekken en toe te passen om de beste versie van jezelf te worden.

 

 

Stichting Antipesto heeft een leerplatform ontwikkeld en HOTspot college genoemd.

Dit leerplatform voert de kerntaken uit door middel van de volgende programma's:

 

Storytellers                                    (filmprojecten)

Hotspot Musicacademy             (muziekprojecten)

Academy Maréchal Unité          (voetbalschool)

Meet en Greet                               (buurtlunch en verbindingsactiviteiten)

Maison                                           (modeprojecten startdatum nog onbekend)

 

Het doel van HOTspot college is bij te dragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

 

De doelgroep zijn jongeren van 10 tot 25 jaar. Iedereen is welkom.

Filmprojecten

Film maken

Documentaires

Tv maken

Workshops

 

Storytellers is een filmproject om jongeren positief gedrag aan te leren, eigen waarde te vergroten en te inspireren.

 

Op scholen

Wat Storytellers op school bijzonder maakt is dat de doelgroep leert alle rollen op de filmset zelf te verdelen, in te vullen en uit te voeren.

Muziekprojecten

Produceren

Podiumpresentatie

Music management

Hotspot music academy is een muziekproject waarmee wij jongeren met passie voor muziek samenbrengen, talent helpt ontwikkelen en leert samenwerken naar een productie toe. 

 

Middels workshops produceren, podium presentatie, songwriting etc empoweren wij jongeren de beste versie van zichzelf te zijn

Voetbalschool

Sportprojecten

Talentontwikkeling

Sociale vaardigheden

Het bieden van sport, maar ook oog hebben voor de  sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

De trainers zetten zich in om naast het verfijnd voetbalskills aanleren ook de vorming van afwijkend gedrag te voorkomen door jongeren zich meer te laten richten op hun talent en de (positieve) rol die zij kunnen hebben op hun omgeving.

 

Verbindingsprojecten

Buurtlunches

Wijkgerichte activiteiten

Buurtcoaches

Het is een moment van connectie waar ontmoeting plaatsvindt onder het genot van een hapje en drankje, waar zorg en leed wordt gedeeld.

 

Wij vinden het belangrijk dat wij naar elkaar omkijken en zorg dragen voor onze leefomgeving. Dit is niet alleen iets wat wij jongeren leren om aan bij te dragen, maar ook aan ouders en ouderen.

 

 

         Samenvattend

 

 

Hotspot college investeert in het empoweren van jongeren en hen te leren dat zij een rol hebben in de samenleving en hoe deze positief in te vullen.

 

Wij coachen jongeren hoe om te gaan met de uitdagingen van het leven.

 

Teveel zijn wij  jongeren tegengekomen zonder verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Jongeren die anderen proberen te imponeren door gewelddadig gedrag, intimiderende houdingen en waar kinderen en pre-teens tegen op kijken omdat er zich geen andere rolmodellen op straat bevinden.

 

Hier speelt Antipesto op in.

gedragsbeinvloeding en karaktervorming is waar wij sterk in zijn.

 

Dit is een onderdeel van het creeren van een antipesthouding.

Film audities "Buitenspel"

Waar kan je van ons verwachten?

 

Jongeren:

Als jij contact met Antipesto opneemt dan kan je het volgende verwachten:

 

Wij  luisteren actief naar jou, wij registreren jouw melding, wij gaan jouw probleem samen met jou helpen oplossen.

 

Ouders:

Als u contact opneemt met Antipesto dan kunt u verwachten dat wij u serieus nemen,

 

Samen met u nemen wij stappen die leiden naar een zo goed mogelijke resultaat.

 

Waar wij niet verder kunnen schakelen wij ons netwerk in en brengen u in contact met andere professionals die u verder kunnen helpen.

 

Wij leveren geen specialistische zorg!

 

Scholen:

Wij vertellen niet hoe het moet, wij respecteren de driehoeksverhouding, wij zijn er om te ontzorgen.

 

Onze ervaring zegt dat leraren soms handelingsverlegen zijn. wat geen slecht iets hoeft te zijn, De primaire taak is het verzorgen van onderwijs.

 

Sommige scholen hebben een vertrouwenspersoon, gezinscoach of maatschappelijk werker, maar het komt ook wel eens voor dat  zij er niet uit komen.

 

In dat soort gevallen wordt ook Antipesto ingeschakeld en gekozen voor één van de projecten van HOTspot college.

Dit voorjaar gaat Antipesto een nieuwe film opnemen. Het thema is Buitenspel staan. Voor de opnames zijn we op zoek naar enthousiaste jongelingen en oudere mensen die auditie willen doen. Lijkt het je leuk om mee te doen klik dan op de tab filmaudities en vul het contactformulier in.


De audities zullen plaatsvinden in maart 2019, je krijgt begin maart wat de definitieve auditie datum wordt.

"Buitenspel" gaat over Jako. Jako speelt bij een voetbalclub en wordt gepest en buitengesloten. Hij worstelt hiermee. Een meisje neemt het voor hem op maar dit blijft niet zonder gevolgen. De film volgt zijn strubbelingen in zijn verenigingsleven en sociale leven.

Wij werken samen met de volgende organisaties :

Wij worden ondersteund door de volgende bedrijven en zijn dankbaar voor de financiele steun van de volgende fondsen:

Stichting antipesto. ADRES I Galgkade 3, 3133KN Vlaardingen I TEL I +31 10 203 70 85 I email: info@antipesto.nl KVK: 65103718 I bankrekening  NL60 SNSB 0928106233                                      Copyright @ All Rights Reserved