Stichting Antipesto

Wat doe jij tegen pesten?

Welkom op de website van

Stichting Antipesto

Antipesto is een advies- en meldpunt voor pestgevallen dat door middel van leerzame projecten bijdraagt aan de ontwikkeling van positief gedrag onder (kwetsbare) jongeren en jong volwassenen. En stimuleren een positief zelfbeeld en een beter wereldbeeld.

Wij bieden advies bij pest meldingen,

wij handelen meldingen af.

wij ontzorgen scholen bij pestvraagstukken.

Wij bieden coaching en begeleiding aan jongeren waar zij klem lopen in het leven en ondersteunen ouders op het gebied van opvoeding en bij pestgevallen.

Wij helpen gezinnen waarbij de thuissituatie niet al te best is en ontzorgen waar extra aandacht nodig is zodat ouders even ademruimte krijgen of het kind de ruimte krijgt om zich beter te ontwikkelen.

Projecten

Storytellers

Music Academy

Forum Debat Show

Young Leaders

Kinderhuis India

Neem contact op